Eladó motorok - CUSTOM

Honda VT 750C SHADOW (2000)

Honda VTX 1800 (2004)

Suzuki VZR 1800 (2006)

Kawasaki VN 900 (2007)

Honda VT 750DC (2004)

Yamaha XVS 400 (1996)

Yamaha XVS 250 (2003)

Yamaha XVS 1100A DRAG STAR (2003)

Honda VT 750C SHADOW (2007)

Yamaha XVS 1100 A (2001)